Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike mban trajnim me studentët

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike, me datë 14.12.2020 mbajti trajnim me studentë me temën: “E drejta në mjedis të pastër – e drejtë themelore e njeriut; politikat mjedisore në Kosovë dhe gjendja aktuale”.

Organizuar në kuadër të: HumanRightivism, 21 studentët pjesëmarrës fituan njohuri themelore në lidhje me temat e mëposhtme:

(i) e drejta e tyre themelore për një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm,
(ii) ligji vendor dhe ndërkombëtar që rregullon mjedisin,
(iii) një numër çështjesh shumë të rëndësishme mjedisore dhe
(iv) punën e Qendrës për Raste Gjyqësore Strategjike.

Rezultati i arritur ne besojmë të jetë se studentët tani kanë fituar njohuri mbi atë se ata kanë një të drejtë themelore që, ndër të tjera, të informohen për çdo vendim të institucioneve shtetërore në lidhje me mjedisin ku jetojnë.Studentët u ndanë jashtëzakonisht të kënaqur me trajnimin, madje disa u shprehën se ky trajnim i ka inspiruar për të bërë më shumë për mjedisin.Lini një Përgjigje