CSL mban trajnim me temën“E drejta në ambient të pastër dhe parandalimi i mbeturinave”

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL) me datë 04.11.2022, mbajti trajnim me temën“E drejta në ambient të pastër dhe parandalimi i mbeturinave”, ku me këtë rast u diskutuan temat aktuale me studentët e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”. ‘
Diskutimet u fokusuan në kornizën ligjore në fuqi të fushës së mjedisit përfshirë aspektet ndërkombëtare, si dhe sfidat në zbatimin e plotë të standardeve dhe parimeve të mjedisit të pastër.
Gjatë trajnimit u diskutuan edhe parimet bazë të përcaktuara në kornizën ligjore të BE-së, sikurse parimi “ndotësi paguan”, “përgjegjësia e zgjeruar e prodhuesit” dhe parimi i qasjes së publikut në informata, e që janë parime të inkorporuara në kornizën ligjore të vendit, për të cilat institucionet publike dhe të gjithë akterët e perfshirë në proces duhet të ndërmarrin masa adekuate për zbatim.
Trajnimi ishte interaktiv dhe studentët morrën pjesë aktivisht në debat me pyetje, sygjerime dhe komentime mbi temën.
20 studentët pjesëmarrës u ndanë jashtëzakonisht të kënaqur me trajnimin, madje disa u shprehën se ky trajnim i ka inspiruar për të u thelluar më shumë tek legjislacioni për mjedis dhe tek fusha e parandalimit të mbeturinave.