Padi me kërkesë për shtyrje të ekzekutimit të vendimit për projektin “Parku i Aventurave” në Gërmi

Si mund të ju ndihmojmë?

Dërgoni pyetjen tuaj këtu.

Fusha e Shërbimit të Qendrës përfshin vetëm rastet ku institucionet publike në Kosovë kanë shkelur të drejtat e qytetarëve.

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike