Padia për Konflikt Administrativ kundër Vendimeve të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit dhe Zyrës së Rregullatorit për Energji

Si mund të ju ndihmojmë?

Dërgoni pyetjen tuaj këtu.

Fusha e Shërbimit të Qendrës përfshin vetëm rastet ku institucionet publike në Kosovë kanë shkelur të drejtat e qytetarëve.

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike