Përfaqësuesit e Qendrës për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL) takohen me Avokatin e Popullit Zt. Naim Qelaj

Përfaqësuesit e Qendrës për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL) takohen me Avokatin e Popullit Zt. Naim Qelaj, për të diskutuar shkeljet ligjore në rastet e hidrocentraleve në Deçan dhe Shtërpcë dhe për nevojën e madhe të bashkëpunimit mes Qendrës, Shoqërisë Civile dhe Avokatit të Popullit për arritjen e qëllimit të përbashkët: mbrojtja e të drejtave themelore të qytetarëve dhe mjedisit në Kosovë.