Skip to content

Përfaqësuesit e Qendrës për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL) takohen me Avokatin e Popullit Zt. Naim Qelaj

Përfaqësuesit e Qendrës për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL) takohen me Avokatin e Popullit Zt. Naim Qelaj, për të diskutuar shkeljet ligjore në rastet e hidrocentraleve në Deçan dhe Shtërpcë dhe për nevojën e madhe të bashkëpunimit mes Qendrës, Shoqërisë Civile dhe Avokatit të Popullit për arritjen e qëllimit të përbashkët: mbrojtja e të drejtave themelore të qytetarëve dhe mjedisit në Kosovë.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *