Skip to content

CSL mban trajnim me temën “Inicimi i konfliktit administrativ dhe rastet strategjike”

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (#CSL) të hënën, me datë 27.02.2023, mbajti trajnim me temën “Inicimi i konfliktit administrativ dhe rastet strategjike”, ku me këtë rast u diskutua mbi procedurën e konfliktit administrativ me studentët e Fakultetit Juridik të Universitetit të Mitrovicës “IsaBoletini”.

Trajnimi kishte për fokus ofrimin e njohurive për konfliktin administrativ nga këndvështrimi i një avokati të fushës. Diskutimet u zhvilluan mbi kornizën ligjore në fuqi që e rregullon konfliktin administrativ, hapat e procedurës, çka mund të kërkohet nga gjykata, veprimet e gjykatës, si dhe për problemet që hasen në praktikë dhe se si zbatohen këto dispozita.

Trajnimi ishte interaktiv dhe studentët morrën pjesë aktivisht në debat me pyetje, sygjerime dhe komentime mbi temën.

Në këtë trajnim morrën pjesë 26 studentë, të cilët u ndanë jashtëzakonisht të kënaqur me trajnimin dhe treguan interes për këtë fushë, si dhe po ashtu treguan interes për rastet strategjike të ngritura nga CSL.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *